Areál snů zákupy

Místo, kde si splníte každé své přání

Výsledky rallycross

Výsledky 1. závodu Rallycross 18.5.2019 zde

Mapka areálu

NOVĚ PŘIDÁNA MAPA AREÁLU

Autoservis AAA Mercedes

 

Kavárna u Babičky

Dovolujeme si Vás pozvat do kavárny u Babičky v Lindavě!

Děkujeme za amatérské video z rallycrossu, který se konal 22.9.2018.

Ke shlédnutí zde : https://www.youtube.com/watch?v=5_189aLFQrI&feature=share

Pravidla pro závody off road:

 

Trialy terénních aut jsou zkouška zručnosti pro terénní auta s náhonem na čtyři kola na uzavřené dráze. Trialy jsou zkouškami zručnosti na krátkých tratích.

Přihláška: Přihláška se odevzdává na formuláři vydaném pořadatelem. Přihlášku podepisuje řidič a případně také spolujezdec /zákonný zástupce/. Je možné předběžné přihlášení posádky na webu.

 

Startovní  kategorie: Startuje se ve třídách Leštěnky, Speciály.

Za Leštěnku se považují vozy, které jsou schopny provozu na pozemních komunikacích.

 

Trenink: Trénink v soutěžních sekcích není povolen. Každá osoba smí startovat jako řidič v jedné kategorii v každé sekci jen jednou.

Před otevřením sekcí se koná rozprava jezdců, účast je povinná.

Pořadatel stanoví uzavření sekcí v určitém čase.

Sekce je ukončena, když účastník ukončil předepsanou sekci nebo pokud byl dosažen časový limit stanovený pořadatelem.

Umístění: Vítězem kategorie je účastník s nejmenším počtem trestných bodů.

 

Účastníci se zavazují k sportovnímu chování. K pořadatelům a rozhodčím v sekci se chovají loajálně a vyvarují se čehokoliv, co by mohlo poškodit zájmy automobilového sportu.

Výklad pravidel je vyhrazen rozhodčímu v sekci a jako poslední instanci řediteli závodu a hlavnímu rozhodčímu závodu.

 

Reverz: Ridič a spolujezdec vyjádří písemně, při odevzdání přihlášky, zřeknutí se nároku pro jakýkoliv typ škody v souvislosti s akcí. Zřeknutí se vztahuje na veškeré zúčastněné subjekty.

Řidič i spolujezdej je povinen mít helmu a být ve voze připoután bezpečnostními pásy.

Celkové výsledky: V každé třídě bude po posledním závodě určen celkový vítěz. Výsledky účastníků v závodě se určují podle počtu trestných bodů. Trestné body všech sekcí se sčítají. Vítězem třídy je posádka s nejmenším počtem trestných bodů.

 

Sekce:

Pokud jsou v jedné sekci různé úkoly pro skupiny Leštěnky a Speciály, musí být úseky barevně označeny.

Značení je po směru jízdy, vždy na levé tyči brány.

Šířka bran – 260 cm.

Počet bran – 4 - 8 bran na sekci.

Pořadí - branky musí být jasně označeny v jakém pořadí se mají projíždět. Branky musí stát svisle ve směru jízdy.

Mezi brankami je počet pokusů neomezený. Pouze je stanoven čas na sekci. Pokud posádka překročí časový limit, následující branky budou počítány jako neprojeté a bude přičteno nesprávné ukončení. Již projetá branka se nesmí projet znovu.

Do již projeté branky se nesmí nacouvat zpět. Každý dotyk se počítá jako trestný bod byť branka již byla projeta.

Vjíždí se popředu do sekce. Od začátku sekce až do jejího konce se smějí vlastní brány projíždět jen popředu. Každá branka se může dopředu projet jen jednou. V sekci je povoleno vystupovat z vozu, pomáhat při výjezdu vozu, avšak dotyk spolujezdce se počítá jako tresný bod stejně jako by se dotklo vozidlo. Spolujezdci musí být při průjezdu startovní a cílové branky ve vozidle.

Počátek a konec sekce jsou zřetelně označeny. Sekce začíná protnutím jakékoliv části vozidla pomyslnou čarou u tabule označující START. Sekce končí, když celý vůz opustí spojnici branky CÍL. To samé platí pro branky v sekci.

Objíždění branky je povolené, neplatí zde omezení, pokud vozidlo neprojede brankou a pokračuje do další v pořadí bere se branka za neprojetou. Branka je projetá, jestliže vozidlo projede branku minimálně jedním předním kolem ve směru jízdy a vozidlo opustí branku popředu nebo bokem.

Vstup do sekce při jízdě vozidla v sekci je zakázán. Výjimku může povolit rozhodčí sekce a to pouze posádkám nebo fotografům v akreditované reflexní vestě.

Hodnocení:

   Trestné body přiděluje odpovídající rozhodčí. Nesrovnalosti se musí vyjasnit ihned na místě. Protesty proti rozhodnutí rozhodčího nejsou přípustné.

Trestné body:

Leštěnky a  Speciály: couvání     5b  a    1bod

  Definice couvání: Pokud auto jede, skulí se nebo klouže. Pokud se couvání přeruší a pak pokračuje, není to další couvání

Dotyk tyče brány - 10b

Dotyk pásu nebo vymezovací tyče se nehodnotí.

Přejetí tyče branky, vymezovací tyče = 30 bodů. Při opakovaném pokusu projetí brány a vycování mimo osu tyčí se tyč znovu postaví a hodnotí se znovu.

Neprojetá branka = 100 bodů.

Nenastoupení, odmítnutí startuse počítá jako neprojeté branky v sekci, tedy 100b za branku.

Cizí pomoc se hodnotí 250 bodů.

Přetržení vymezovacího pásu nebo výjezd z určené sekce se hodnotí 500 body.

 

Startovné : 700 Kč.

 

ZA PRAVIDLA ZÁVODU ODPOVÍDÁ  Petr Lohr .

1.10.2015